ul. Zajęcza 2, 11-015 Olsztynek, Polska 880 284 774 olimpiaolsztynek@wmzpn.pl
Olimpia ponad wszystko!

Drodzy rodzice / opiekunowie !!!!

Drodzy rodzice / opiekunowie !!!!

Zgodnie ze statutem Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia w Olsztynku, każdy członek klubu, trenujący w drużynach klubowych opłaca składkę członkowską. Uchwałą Zarządu 1/2017 ustalono wysokość składki 5,00zł ( słownie: pięć złoty 0/00) miesięcznie, czyli 60zł rocznie. W związku z powyższym proszę o dokonanie wpłat na konto klubu:
nazwa banku i numer rachunku : 
Bank Spółdzielczy w Olsztynku
37 8823 0007 2001 0000 0172 0001
W tytule przelewu należy napisać imię i nazwisko zawodnika oraz składka członkowska 
za rok 2017
Można wpłacać miesięcznie, kwartalnie, za pół roku lub za rok.

Klub można wspierać również w formie darowizn, wpłacanych na ww. konto
oraz przekazując 1% podatku. =Jest to bardzo proste. Wystarczy, że na rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, 36, 37, 38 lub 39) wpiszesz numer KRS Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej (0000086043) oraz w rubryce „cel szczegółowy” nazwę swojego klubu – MKS OLIMPIA OLSZTYNEK. 
Wszystkie zebrane środki zostają wykorzystywane na całoroczną działalność statutową MKS Olimpia Olsztynek, szkolenie dzieci i młodzieży, wyjazdy na mecze, zakup sprzętu oraz dodatkowe atrakcje dla członków klubu tj. wyjazdy wakacyjne, zajęcia w trakcie ferii zimowych czy wyjazd na mecze.
Chcąc uatrakcyjniać zajęcia dla piłkarzy oraz prowadzić szkolenia na odpowiednim poziomie musimy starać się pozyskiwać fundusze z innych źródeł.
BADANIA LEKARSKIE DO 18 R.Ż
Bezpłatnie badania wykonuje lekarz Andrzej Strzembski – lekarz medycyny sportowej
Przechodnia ul, Dworcowa 28 gabinet 15, Olsztyn
Należy się zgłosić z moczem do badania, na czczo na badanie krwi 
Należy zabrać ze sobą pesel, adres zamieszkania oraz SKIEROWANIE OD LEKARZA RODZINNEGO DO LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ
Tel 89 5330633

<< Wróć do poprzedniej strony

Opublikuj:  Opublikuj na Facebook Opublikuj na Twitter